Inici  Lleure

L’educació en el Lleure

L’educació és el procés de maduració de la persona en tots els aspectes de la seva personalitat: físics, mentals i afectius, adreçat a prendre consciència del món que l’envolta i a comprometre’s en la transformació vers una societat millor: més solidària, integrada en el medi natural, més igualitària, més participativa i més acollidora.

L’educació en el lleure conta amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure que els permeten seguir adquirint tot un seguit de competències complementaries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte pel medi,…) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure. Les activitats d’educació en el lleure són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per a que nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.

ARTGEST,S.L.

Empresa de serveis amb vocació educativa.

ARTGEST,S.L. és una empresa de serveis amb vocació educativa on considerem el temps de lleure com un espai privilegiat per al desenvolupament individual, social i dels valors humans amb una enorme potencialitat educativa. Educar en el temps lliure vol dir, actuar com agent educador, de manera global en la vida de l’infant i el jove, amb la voluntat de que l’adquisició dels aprenentatges es facin de manera divertida, creativa i solidària.

ARTGEST,S.L. creu que el temps de lleure és un espai privilegiat per al desenvolupament individual, social i dels valors humans amb una enorme potencialitat educativa. Aquest espai educatiu a de ser divertit, creatiu i solidari i apostar per educar en valors per la convivència.

El nostre objectiu principal és educar en valors per la convivència.

Desenvolupar l’autoestima

 • Potenciar que un s’estimi a sí mateix.
 • Identificar els propis sentiments i valors.
 • Recompensar l’esforç per la feina més que els resultats.
 • Elogiar la capacitat d’il·lusionar-se a l’hora de fer qualsevol activitat.

Practicar l’empatia

 • Expressar el que sentim en primera persona.
 • Ensenyar-los a adonar-se dels efectes del seu comportament en les altres persones.
 • Ensenyar als infants a controlar la ira.
 • Educar en la gestió de la frustració.

Fomentar el treball en equip

 • Potenciar el desig de compartir.
 • Ensenyar el plaer del joc en equip. 
 • Establir objectius comuns pel grup d’infants.
 • Promoure activitats que evidenciïn l’avantatge de treballar en col·laboració.
 • Elogiar la cooperació.

Actuar amb responsabilitat

 • Potenciar el desig de compartir.
 • Ensenyar el plaer del joc en equip. 
 • Establir objectius comuns pel grup d’infants.
 • Promoure activitats que evidenciïn l’avantatge de treballar en col·laboració.
 • Elogiar la cooperació.

Transmetre actituds de respecte i tolerància

 • Viure la diferència com a font d’enriquiment.
 • Treballar per descobrir la pròpia identitat.
 • Entendre la necessitat de convivència amb els  altres.

Potenciar la participació

 • Contribuir a intensificar la vida associativa.
 • Afavorir que els nens i nenes participin activament de les activitats.

Augmentar el domini del propi cos

 • Adquirir destresa en l’ utilització de diferents materials.
 • Desenvolupar el domini de l’activitat manual.
 • Fomentar la creativitat.
 • Coordinar l’expressió corporal.

Treballar la sostenibilitat

 • Tenir cura del medi ambient.
 • Respectar el nostre entorn.
 • Aprendre a tenir una actitud sostenible.

Per arribar a assolir els nostres objectius treballem de manera transversal amb el decurs del dia a dia i per mitjà del joc. D’aquesta manera s’estableix una dinàmica de comportament en la qual el quotidià pren un protagonisme molt important, és tot allò que s’aprèn sense que els infants i joves s’adonin que estant aprenent.

Jocs de taula

Jocs de taula

Comptem amb una amplia experiència per desenvolupar jocs de taula adaptats a les vostres necessitats. Tant en model de regal comercial com a projecte cultural o social. Comptem amb autors locals i contactes amb molts productors.

Ludoteca portàtil

Amb jocs de taula moderns per a fer activitats educatives i de lleure.

Projecte Guspira

La Força del Joc

És per això, perquè el joc té la capacitat de millorar-nos en tots els aspectes de la nostra vida, que hem dissenyat un ampli ventall d’activitats i serveis orientats a les necessitats concretes de cada un.

Descarrega aquí el pdf amb tota la informació sobre el projecte Guspira 

Casals de vacances

Què és un casal d’estiu?

Els casals d’estiu són un seguit d’activitats seleccionades amb cura per tal d’educar els usuaris/àries en el seu temps de vacances escolars. Es tracta de donar una oferta plural i atractiva per als nens i joves transformant un espai lúdic en un espai que ofereixi també unes bases pedagògiques.

Que farem?

Des d’ACTRES, plantegem un projecte de cada casal i el personalitzem a la mida de cada entitat. Treballem amb centres d’interès, que seleccionem a partir de la definició dels objectius pedagògics que es volen aconseguir.
Els centres d’interès actuen com a eix transversal que engloba la programació d’activitats i que els dóna coherència, estimulant la participació i la creativitat dels nens i les nenes.

Avaluació

Es farà la supervisió de l’evolució del casal i s’assessorarà al client. Creiem que és una tasca necessària fer una avaluació contínua i mantenir una relació dinàmica i recíproca amb l’entitat que ens contracta perquè possibilita millorar els errors que puguin anar sortint i solucionar-los. Creiem fonamental per ambdues parts que hi hagi un clima de respecte i comunicació total per millorar la nostra feina conjunta. Intentem oferir un servei integral per al client que disposarà d’un telèfon per poder fer consultes durant tot el procés i que rebrà una atenció personalitzada.

Activitats Extraescolars

Les activitats extra-escolars comprenen un ampli espai de temps a la vida dels vostres fills. És un temps que ells tenen fora de l’horari lectiu per aprendre i relacionar-se a través d’una metodologia diferent a la que ofereix l’escola.
La proposta d’ ARGEST, combina l’aprenentatge de nous coneixements i el treball de l’evolució madurativa dels nens i les nenes. És tant important adquirir hàbits i actituds com aprendre conceptes o coneixements, i , on millor què a una activitat que ofereixi un marc lúdic i creatiu.

Adaptació al projecte de l’escola

El nostre equip de coordinació pedagògica proporciona unes bases teòriques per tal que els nostres projectes tinguin una concordança amb el projecte educatiu de l’escola i amb el seu ideari.

Projectes a la carta, anàlisis de necessitats

Són molt importants els suggeriments, necessitats i demandes de les persones implicades a l’activitat o el projecte que realitzem, en aquest cas els nens i nenes i els seus pares i mares. Creiem molt important la participació dels pares i mares a la vida educativa i d’oci dels seus fills.
ARGEST abans de posar en marxa qualsevol projecte fa un estudi previ de la realitat intentant adequar al màxim les vostres necessitats amb el servei que us ofereix.
Es passaran uns qüestionaris per fer un recull de les propostes i suggeriments dels pares i mares i les dels nens i nenes per algun possible canvi de continguts o metodologia dels tallers. En funció de la vostra demanda ARGEST pot elaborar un projecte a la carta.

Què oferim

Oferim un servei de qualitat al lleure dels infants a través d’un ventall d’activitats variades i enriquidores que estimulen els aprenentatges i potencien el desenvolupament integral dels infants, i un equip professional que vetlla per la cura iel benestar dels infants, que té com a base la pedagogia activa, permetent als infants ésser protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge.

 • Les activitats que s’ofereixen permeten als infants aprendre tècniques, aptituds i valors, i gaudir del temps de lleure jugant i compartint.
 • L’equip professional disposa d’una àmplia experiència en l’atenció a infants, són especialistes en l’activitat que imparteixen i se’ls ofereix formació continua.
 • Artgest,s.l. disposa d’un equip pedagògic de seguiment del projecte i d’assessorament als i les professionals.

Descarrega aquí el pdf el Dossier d’Extraescolars